Hjälpwebb SiteVision 4

Blogg - Innehåll

Under fliken Innehåll väljer du vad som ska visas och hur det ska se ut. Som standard visas publiceringsdatum, artikel bild, artikel rubrik, artikel innehåll och kommentarer.

Bloggmodulen hämtar automatiskt innehåll från de textmoduler på artikeln som har namnet Rubrik respektive Innehåll samt från bildmodulen som har namnet Bild.

Innehåll

I listan visas vilket innehåll som ska visas i bloggmodulen. Nytt innehåll läggs till med länken Lägg till.

Innehållet visas i den ordning som fälten ligger i listan. För att ändra ordning, markera ett fält och dra det dit du vill ha det i listan.

För att ändra inställningar för de olika innehållsfälten, markerar du respektive fält i listan och klickar på ikonen Redigera.

För att ta bort innehåll, markera det i listan och klicka på krysset till höger. Vill du t.ex. inte visa bild i bloggflödet så markera Artikel bild (metadata) och klicka på krysset.

Ta bort Artikel bild

Publiceringsdatum

Markera först Publiceringsdatum i listan och dubbelklicka på texten alternativt klicka på redigeraikonen. Nu kan du se och ändra inställningarna för hur datum ska visas och bete sig.

Inställningar för publiceringsdatum

Formatmall

Här ställer du in vilken formatmall som datumet ska visas med.

Datumformat

Länk

Välj om datumet ska vara länkat.

RSS

Här väljer du om Publiceringsdatum inkluderas vid RSS-export.

Infoga radbrytning automatisk

Här väljer du om du vill infoga en rabrytning efter datumet eller inte. Denna är ikryssad som standard.

Artikel bild (Metadata)

Markera, Artikel bild (Metadata) och dubbelklicka på texten alternativt klicka på redigeraikonen. Nu kan du se och ändra inställningarna för hur en bild i en bloggartikel ska visas och bete sig.

Artikel rubrik och innehåll

Markera, Artikel rubrik (Metadata) eller Artikel innehåll (Metadata) och klicka på redigeraikonen. Dessa fält hämtar text från textmodulerna Rubrik respektive Innehåll från mallen.

fält rubrik i bloggmodulen

Allmänt

Formatmall

Här ställer du in vilken formatmall som rubriken/innehållet ska visas med.

Begränsa antal bokstäver i texten

Här kan du begränsa antalet bokstäver i texten.

Länk

För att få en länkad rubrik till blogginlägget bockar du i Länka alltid texten och alternativet Länk till artikel.

RSS

Här väljer du om Rubrik respektive Innehåll ska inkluderas vid RSS-export.

Radbrytning

Här väljer du om du vill infoga en rabrytning efter rubriken eller inte. Denna är ikryssad som standard.

Kommentarer

Om du använder modulen Kommentarer ihop med bloggmodulen kan du visa antal kommentarer som finns till blogginlägget. Det går bara att ställa in formatmall för kommentarer och om du ska infoga en radbrytning.

Kommentarer

Denna sida publicerades: 2019-05-13

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets